Pierwsi
Niepodlegli
Fundacja Wspierania Więzi Lokalnych
Festiwal Niepodległości - Tarnów
Platforma mediowa UR.PL
Wycieczki
Edukacyjne

Idea Fundacji

Wspólnota

Wspieranie więzi lokalnych w społeczeństwie

Technologia

Poprawa poziomu życia dzięki technologii


Cele Fundacji

Działalność społecznie użyteczna na rzecz społeczności w zakresie:

Technologia dla społeczności
Wspieranie rozwoju więzi lokalnych i społeczeństwa obywatelskiego, poprzez kreowanie i propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych.
Wspólnoty lokalne
Organizacja i wspierania działań mających na celu poprawę jakości życia, bezpieczeństwa i rozwoju społeczności lokalnych i samorządowych.
Nauka i biznes dla ludzi
Inicjowania współpracy jednostek naukowo-badawczych, organizacji gospodarczych, organizacji społecznych i jednostek samorządowych w tworzeniu i promowaniu nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań wspierających społeczności lokalne w dziedzinie gospodarki, kultury, edukacji i komunikacji.
Wiedza

Wykorzystanie nauki dla dobra wspólnoty

Gospodarka

Budowa lokalnych więzi gospodarczych


Działania Fundacji

Organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie projektów społecznych i technologicznych.

Cyfrowe media lokalne
Prowadzenie działalności medialnej i edukacyjnej, prowadzenie programów, akcji i kampanii społecznych promujących cele Fundacji.
Inicjatywy społeczne
Szerokie działania na rzecz tworzenia optymalnych warunków dla powstawania nowych inicjatyw lokalnych. Organizowanie i finansowanie naboru i szkolenia wolontariuszy. Wspieranie i promocja badań interdyscyplinarnych z dziedziny nauk społecznych, ekonomicznych i technicznych i ich wdrożenie.
Infrastruktura
Tworzenie zasobów wiedzy i zaplecza infrastrukturalno-sprzętowego przy opracowywaniu innowacyjnych produktów i usług wspomagajacych inicjatywy związane z rozwojem społecznym, gospodarczym i kulturalnym na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Projekty

Projekt 14 czerwca 2020

Rocznica pierwszego transportu więźniów do KL Auschwitz

Obóz KL Auschwitz został założony przez Niemców dla Polaków. 14 czerwca 1940 roku z Tarnowa przybył pierwszy transport do obozu. "Projekt 14 czerwca 2020" ma za zadanie upamietnienie wszystkich ofiar nazistowskich zbrodni, a w szczególności Polaków zamordowanych w obozie koncentracyjnym, o których tak często się zapomina. Więcej...

ŚPIESZMY SIĘ KOCHAĆ BLIŹNICH

Wigilia dla Bezdomnych, Opuszczonych i Samotnych

Organizatorzy tegorocznej edycji: Fundacja Wspierania Więzi Lokalnych „LINKING FOUNDATION”, Towarzystwo Powszedniej Pomocy „SERCE”, Roman Ciepiela - prezydent Tarnowa, uczniowie z tarnowskich szkół oraz gospodarze wieczoru - właściciele Domu Weselnego „TARNOWIANKA”- włożyli wiele wysiłku, by Wieczerza Wigilijna przebiegła w świątecznym i radosnym nastroju. Więcej...

Pierwsi Niepodlegli

Patronat Narodowy Prezydenta RP

Makroregionalny, dwuletni (2017-2018) projekt badawczo-edukacyjno-filmowy „Pierwsi Niepodlegli” ma na celu skuteczne przywrócenie wspólnocie narodowej pamięci o serii niesłusznie zapomnianych, zwycięskich zrywów niepodległościowych w ówczesnej Galicji i na Śląsku Cieszyńskim... Więcej...

Festiwal Niepodległości

Siódma edycja

Festiwal Niepodległości. Wszechnica Obywatelska i Narodowa. Zapowiedzi, relacje, komunikaty, informacje o spotkaniach, imprezach edukacyjnych i kulturalnych organizowanych przez sygnatariuszy i sympatyków Obywatelskiego Porozumienia Osób i Organizacji na rzecz Tradycji i Niepodległości w Tarnowie. Więcej...

Wycieczki edukacyjne

Poznaj swoje miasto

Aktywna nauka - to hasło przewodnie wycieczek edukacyjnych. Ciekawe tematy dotyczące nauk przyrodnicznych i historii twojego miasta, twojej najbliższej okolicy, legend, zwyczajów, ważnych bohaterów i wydarzeń są na wyciągnięcie dłoni, wystarczy tylko zamówić wycieczkę. Wybierz temat wycieczki i napisz do nas. Więcej...